Familieopstellingen / Systemisch werken met materiaal

Deze methode richt zich op het visualiseren en inzichtelijk maken van problemen, de mogelijkheden en kwaliteiten van de mens.

Waar er geen woorden aan gevoel benoemd kunnen worden, krijg je door middel van deze methode een prachtig verhaal op tafel.

Een verhaal waar je zoveel diepgang uit kan halen waardoor het gesprek op een natuurlijke wijze verloopt.

Het is je eigen verhaal, omdat jezelf het materiaal en de poppetjes op hun plaats zet.

Het geeft inzicht over het systeem, de onderlinge relaties en je verleden.

Hoe werd er thuis omgegaan met emoties, kon er gesproken worden over verdriet of zorgen?

Welke overlevingsstrategieën (coping) zet je in, wanneer er zich lastige, emotionele gebeurtenissen voor doen? Zijn dit strategieën die je als kind hebt verworven, of kun je er nu anders tegenaan kijken?

Waar liggen je wensen, verlangens en dromen ook als het allemaal even uitzichtloos lijkt. Het zichtbaar maken van patronen en het uitspreken van het gemis of verlangen, is het begin van een helingsproces

Tijdens de begeleiding ga ik dit graag met je onderzoeken.

Waar sta je in je leven en waar wil je heen en wat of wie heb je daarvoor nodig.

Ook op de werkvloer binnen teams of in een klas is dit een prachtige methodiek om de onderlinge verhoudingen in kaart te brengen of klassenstructuur. Waar sta je in het team of in de klas, welke plek geef je jezelf en welke personen zijn er belangrijk voor jou, wie staan er om jou heen.

Brain blocks

Door deze methode geef ik inzicht over het brein van iemand met autisme en zonder autisme. Hoe werkt je brein, wat doet het met jou en hoe uit zich dat in je handelen.

Informatie, gedachten en gevoelens worden in het brein georganiseerd. Je brein werkt voor ieder persoon anders. Daarom spreken we ook over maatwerk in de begeleiding. Voor de mensen om jou heen kan het lastig zijn, om te begrijpen wat er afspeelt in je hoofd.

Door middel van de methode brainblocks leggen we je gedachten op tafel, waardoor het visueel word. Stap-voor-stap krijg je inzicht in je eigen gevoelens en gedachten, waardoor je hier aan kan werken en er je eigen taal aan kan geven. Doordat je visueel je gedachten en gevoelens op tafel hebt liggen, kun je hier makkelijker woorden aan koppelen. Omdat je op deze manier je eigen woorden hebt kunnen vormen, is het makkelijker om het uit te leggen aan je omgeving hoe jouw brein werkt, wat het met jou doet en wat je hierin nodig hebt.

Beeld coaching

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Door naar video opnames te kijken van jezelf in een situatie thuis of in de klas word je je bewust van je handelen en het effect daarvan. Door dit inzicht kun je verbeteringen doorvoeren om situaties (pedagogisch klimaat) en je handelen te verbeteren. We zullen inzoomen op je kwaliteiten en hoe je juist deze kwaliteiten kan inzetten op momenten wanneer je het lastig vind.
Werkmethode Matroesjka's

Met deze werkvorm geef ik inzicht in je gedrag, je gevoel en je behoefte.

Wat je aan je buitenkant laat zien, is soms heel anders dan wat er in je diepste kern afspeelt.

De mensen om je heen zien alleen onze buitenkant.

Soms weten we zelf ook niet altijd waarom we op een bepaalde manier handelen in een situatie.

Dit kan een verworven overlevingsmechanisme zijn.

Wanneer je zelf tegenstrijdige signalen afgeeft, veroorzaakt dit frustratie naar de buitenwereld.

Je voelt je niet begrepen. Openheid over gevoel geeft verbinding.

Wanneer we de buitenwereld niet vertellen wat we voelen en waar we eigenlijk behoefte aan hebben kunnen ze daar ook geen rekening mee houden.

Met deze werkvorm gaan we daar dieper op in en bespreken we hoe dat werkt voor jou.

Tekentherapie

Tekenen word ook wel de taal van beelden genoemd. Beelden die inzichtelijk maken wat er zich vanuit je innerlijke “ik” afspeelt. Waar lichaam en geest soms niet met elkaar verbonden zijn en er geen woorden aan gevoel gegeven kunnen worden, kunnen tekeningen je hier onbewust meer over vertellen. Door verschillende tekenopdrachten wil ik je meenemen naar de kern van je innerlijke ik, je bestaan. We zullen samen de tekening bespreken en door middel van verdiepingsvragen tot de werkelijke kern-gedachtegang komen.
Tekenen geeft inzicht en bewustwording.