Proces

Heb je na het lezen van mijn website vragen of wil je meer uitleg over mijn werkwijze, dan mag je vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen. Ook voor de coaching aan bijvoorbeeld je partner of kind(eren) ben je bij mij aan het juiste adres. Het krijgen van de diagnose Autisme of te maken krijgen met Rouw- en Verlies, in welke vorm dan ook, heeft invloed op jou en je omgeving om je heen. Iedereen gaat anders met emoties om. Ik ben er niet alleen voor jou maar ook voor de mensen die om jou heen staan.


Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek wordt telefonisch gehouden, hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Intakegesprek
Een intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten en vind plaats in mijn praktijk te Barneveld.
Tijdens het intakegesprek gaan we kennis maken en de hulpvraag achterhalen. Wanneer we deze duidelijk hebben, zullen we samen bekijken of mijn werkwijze en methodieken aansluiten bij deze hulpvraag, je behoefte en wensen.
Wanneer je na de intake, het besluit neemt om coachsessies bij mij te volgen, ontvang je een coachovereenkomst.
In dit contract staan onder andere afspraken over geheimhoudingsplicht, aansprakelijkheid, de voorwaarden van annuleren en de manier van betaling.
Zodra ik de coachovereenkomst ondertekend binnen heb, plannen we een eerste afspraak in en kan de coaching starten.

Coaching sessie
Elke sessie duurt 1,5 uur en vind plaats in mijn praktijk in Barneveld.
Een gemiddeld coaching traject bestaat uit 5 sessies, mocht blijken dat er meer sessies nodig zijn, of heb je zelf behoefte aan meer contact dan is dit uiteraard bespreekbaar. Omdat coaching maatwerk is, zal dit traject voor iedere persoon kunnen verschillen en worden aangepast op de wensen van jou!
Samen zullen we de Coaching methodieken afstemmen op jouw hulpvraag en gebruiken we de methodiek die aan sluit op jouw wensen.
Elke sessie sluit af met een rapportage over wat we hebben gedaan en besproken. Op deze manier ben je zelf betrokken bij je proces en heb je regie over wat er geschreven wordt. Deze rapportage is ook een mooie graadmeter om je eigen ontwikkeling in de gaten te houden.
Om het optimale uit de coachsessies en je eigen ontwikkeling te halen, raad ik je aan om aantekeningen te maken tijdens de coaching, foto’s te maken van bv je tekenopdrachten of gemaakte (systeem) opstellingen.
Voorafgaand aan de coaching is het verstandig om vragen voor jezelf op te stellen waar je het over wilt hebben en huiswerkopdrachten uit te voeren.
Op deze manier kunnen we monitoren, welke effecten en inzichten de coaching hebben op je handelen en in je dagelijks leven.

Evaluatie gesprek
Aan het eind van elke sessie rapporteren we hoe het gesprek is verlopen en of je met de verkregen inzichten voldaan kan vertrekken.
Wanneer het coachtraject wordt afgesloten vindt er een eindevaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie zullen we terugblikken op de gestelde doelen en bespreken we jouw voortgang. Je ontvangt het doelenplan, de rapportage van elke sessie en het evaluatieverslag.
Wanneer er tijdens de eindevaluatie behoefte blijkt te zijn aan een vervolg van coachsessies is dit altijd bespreekbaar.

Scholen/Organisaties
Ook binnen scholen en Organisaties kun je te maken krijgen met een leerling/cliënt die de diagnose autisme heeft of heeft gekregen of is er sprake van Rouw- en Verlies in de brede zin van het woord. Hierbij valt te denken aan echtscheiding van ouders, ziekte binnen het gezin, verliezen van een baan binnen het gezin of het overlijden van een dierbare. Al deze facetten van rouw kunnen van invloed zijn op leer-ontwikkel mogelijkheden van de leerling/cliënt.
Wat heeft de cliënt-leerling nodig in dit proces en welke tools kunnen leerkrachten-begeleiders hierop inzetten.
Vanuit mijn kennis en ervaring kan ik vanuit een objectieve wijze hierin meekijken. Advies en kennisoverdracht geven, op het gebied van autisme en rouw- en verlies begeleiding.
Er kan altijd vrijblijvend contact met mij worden opgenomen.
Wanneer vanuit het lezen van mijn website en het telefonische contact interesse is gewekt, kunnen we een eerste kennismaking/intake inplannen. Tijdens deze kennismaking-intake zullen we de hulpvraag en wensen vanuit school bespreken en hier de methodiek op aanpassen.
Als na de kennismaking blijkt dat mijn methodieken goed aansluiten bij de hulpvraag en er een basis van vertrouwen is, kunnen we overgaan tot het tekenen van een coachovereenkomst. Wanneer ik het getekende coachovereenkomst retour heb gekregen, kunnen we over gaan tot het inplannen van een eerste coach afspraak. Afhankelijk van de hulpvraag stemmen we af hoeveel coach trajecten worden ingezet.
De kennismaking-intake en het coaching traject hiervoor zal plaats vinden binnen de school of organisatie.
Houd hierbij rekening dat de gemaakte reiskosten en reistijd in rekening worden gebracht.