Privacy- en cookie verklaring

Coaching Inzicht en Acceptatie

 

Coaching Inzicht en Acceptatie, gevestigd te Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Coaching Inzicht en Acceptatie respecteert de privacy van alle klanten en de gebruikers van de website. Coaching Inzicht en Acceptatie gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Persoonsgegevens die Coaching Inzicht en Acceptatie verwerkt

Coaching Inzicht en Acceptatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt voor het leveren van diensten:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

(evt.) werkgever

 

Hoe komt Coaching Inzicht en Acceptatie aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Coaching Inzicht en Acceptatie, worden door de persoon zelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op de website, de informatie die je aan levert tijdens het coachtraject of doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Coaching Inzicht en Acceptatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Coaching Inzicht en Acceptatie verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om contact met je te kunnen opnemen. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Voor het afhandelen van de betaling. Wanneer je een dienst afneemt, zijn deze gegevens nodig om de factuur te kunnen versturen.

Coaching Inzicht en Acceptatie verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe wettelijke verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Coaching Inzicht en Acceptatie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Wanneer een dienst bij Coaching Inzicht en Acceptatie is afgenomen worden gegevens, vanwege fiscale bewaarplicht, 7 jaar bewaard. Aantekeningen van de gesprekken worden maximaal een jaar na beëindiging van het traject bewaard en vervolgens professioneel vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Coaching Inzicht en Acceptatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in een opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Coaching Inzicht en Acceptatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende derden deelt Coaching Inzicht en Acceptatie gegevens:

Digitaal boekhoudsysteem – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het verwerken van facturen en betalingen. Dit is een gecertificeerd softwareprogramma (keurmerk zeker online).

Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Coaching Inzicht en Acceptatie goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging in orde is.

E-mailprogramma – voor de communicatie met relaties via email.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Coaching Inzicht en Acceptatie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coaching Inzicht en Acceptatie en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachinginzichtenacceptatie.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummers Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reactie is zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Coaching Inzicht en Acceptatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Coaching Inzicht en Acceptatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coaching Inzichten Acceptatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachinginzichtenacceptatie.nl